Automatizace překladů informací o produktech z cizích jazyků pro Stylomat.cz

Pro internetový obchod STYLOMAT.CZ jsme vytvořili systém, který automatizuje proces překladů názvů, popisů či parametrů produktů z cizího jazyka do češtiny. Tento systém pomáhá při překladu tak, aby co nejvíce automatizoval rutinní překlad vět a slovních spojení, která se velmi často opakují.

Internetový obchod Stylomat je domluven s několika zahraničními partnery na těsnější spolupráci, kdy mu tito partneři poskytují informace o jejich produktech v XML feedu. Tyto informace jsou však v jazyce partnera nebo v angličtině. Aby je tedy bylo možno využít, je potřeba tyto informace nejdříve přeložit. Ovšem překlad několika tisíc položek každý měsíc je velmi nákladná a časově náročná činnost, tedy bylo potřeba vymyslet jak tuto činnost automatizovat, vysledovat, zda se slovní spojení a fráze určené pro překlad opakují a podobně.

Nyní tedy systém dokáže přeložit většinu opakujících se frází a ty, které se mu nepodaří přeložit, jelikož jsou nové, vloží do fronty pro obsluhu/firemního překladatele, který si například 1x týdně stáhne tuto frontu frází, přeloží je do češtiny a překlady nahraje zpět do systému. Systém poté provede překlad těchto frází u produktů, které se prozatím nepodařilo přeložit.

Tento systém přinesl Stylomatu velkou úsporu času a také výrazně snížil nutné náklady na překlad / tvorbu popisků jejich produktů.

Chcete se dozvědět více o možnostech automatizovaných překladů a jejich využití právě vašim eshopem? Kontaktujte nás